top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

De Nederlandse Kust

In 2024 werk ik ruim 25 jaar voor de Coastal & Marine Union (EUCC) - Nederlandse naam is Vereniging Kust&Zee. Een organisatie die zich belangeloos inzet voor een schone, mooie kust met ruimte voor natuur en biodiversiteit. Dit jaar breng ik de kust met al zijn diversiteit in beeld.

bottom of page